Co przedszkolak powinien umieć

TRZYLATEK POWINIEN UMIEĆ:
samodzielnie korzystać z toalety (znać zakres czynności, łącznie ze spuszczaniem wody i umyciem rąk)
samodzielnie jeść posiłki (posługiwać się łyżką i widelcem, korzystać z kubeczka)
samodzielnie zakładać niektóre części garderoby
samodzielnie sygnalizować swoje potrzeby
reagować na polecenia dorosłych i starać się je wypełniać w miarę posiadanych umiejętności
posługiwać się słownictwem odpowiednim do wieku
posprzątać po sobie miejsce pracy i zabawy
mieć odpowiednią sprawność w zakresie małej i dużej motoryki
wskakiwać obunóż jednocześnie na stopień
przeskakiwać z rozbiegu w dowolny sposób przez przeszkodę
przebiegać 25 metrów bez upadku
stać kilka minut (2 do 4) z zamkniętymi oczami
schodzić po schodach, trzymając poręcz (może dostawiać nogę do nogi)
przejść trzy metry bez asekuracji na palcach
rysować okrągłe formy (kształt nie musi być idealny
przelewać całą wodę z kubeczka, nie rozlewając jej
złożyć kartkę na pół
nawlec koraliki na sznurek

CZTEROLATEK:
Rozwój społeczny i emocjonalny
testuje granice i normy
fantazjuje (ale nadal często nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji)
zdarza się, że jest zbyt pewny siebie
uwielbia prowadzić dyskusje
potrafi być opiekuńczy i współczujący
bawi się w grupie
zaczyna się interesować różnicami płci

Rozwój fizyczny i motoryczny
w czasie jedzenia korzysta z widelca i noża (do przesuwania potraw, smarowania pieczywa, a nie krojenia)
ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
samodzielnie korzysta z toalety
myje się, czyści samodzielnie zęby
ma lepszą sprawność motoryczną, np. rysowany człowiek ma ręce, nogi, głowę
skacze na jednej nodze
wspina się na drabiny
świetnie radzi sobie z trójkołowym rowerkiem
nakłada nakrętki na słoiki, butelki
układa puzzle
bez pomocy schodzi ze schodów
przeskakuje obunóż przez przeszkodę
potrafi przejść po linii, stawiając stopę za stopą
przenosi wodę w kubku, nie rozlewając jej
odbija balonik, by nie spadł na podłogę (kilka razy)
prawidłowo trzyma ołówek i kredkę
buduje wieżę z ośmiu klocków
potrafi skupić się na jednej czynności
potrafi rozwinąć papierek z cukierka

Rozwój intelektualny
zna około 1500 słów
ma jeszcze problem z używaniem zaimków
rozróżnia, gdzie jest: przód, tył, na górze, pod spodem
potrafi policzyć do czterech i więcej
może pisać pierwsze litery i np. swoje imię
zaczyna rozumieć następstwo czasów, wie, że kiedy wstanie, jest śniadanie, potem drugie śniadanie, obiad...
pyta, co oznaczają różne słowa
chętnie słucha długich historii
rozumie niektóre przeciwieństwa: np. mały – duży, suchy – mokry
zna większość kolorów
zadaje mnóstwo pytań
potrafi się bawić w jedną zabawę 10 – 15 minut
zna piosenki i wierszyki, czasem sam układa piosenki
rozróżnia czas
pamięta imiona i nazwy, np. przedmiotów, zwierząt
mówi w sposób zrozumiały
lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. sklep, wyścigi samochodowe, teatr

PIĘCIOLATEK:
Rozwój społeczny i emocjonalny
bawi się zgodnie z innymi
rzadziej obraża się, złości, płacze
rzadziej odchodzi od grupy
potrafi ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi emocjami
bawi się w grupie, jest przez inne dzieci zapraszany do wspólnej zabawy
zaczyna przejmować się uczuciami innych rówieśników – pocieszać, pomagać, okazywać współczucie
mniej skarży
bez interwencji dorosłego przeprasza inne dziecko
stosuje się do poleceń skierowanych przez nauczyciela do całej grupy
ma znacznie mniejszy lęk separacyjny i szybciej wycisza się po odejściu rodziców
zaczyna przewidywać reakcje dorosłych na skutek swojej działalności
zależy mu na pochwale
stara się skończyć rozpoczętą pracę
zaczyna próbować pokonywać trudności
Rozwój fizyczny i motoryczny
wspina się na drabinki
bawiąc się w chowanego
huśta się na huśtawce (większość pięciolatków może nauczyć się samodzielnego rozhuśtania się)
zwinnie biega
skacze na dwóch nogach przed siebie
skacze na jednej nodze w miejscu
skacze przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami
może utrzymywać równowagę przy pomocy rąk
przechodzi, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm
robi trzy przysiady samodzielnie
kopie piłkę, chwyta piłkę i rzuca nią
dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemienne
samodzielnie rozbiera się dość płynnie
zakłada kurtkę, czapkę, szalik, buty
samodzielnie je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem
pije z kubka
sprząta ze stołu
potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię
dość sprawnie łączy klocki typu lego i buduje z nich proste obiekty
wylepia z plasteliny proste kształty przestrzenne – figury(owoce, warzywa, ludziki)
nawleka korale na żyłkę
przykleja naklejki (jeszcze nierówno i często nie we wskazanym miejscu)
przecina nożyczkami papier, tnie po prostej
drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury
prawidłowo trzyma ołówek, podczas rysowania opiera przedramię o stół, a drugą ręką przytrzymuje kartkę
rysuje linie pionowe, poziome i ukośne
odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, trapez
koloruje obrazki
wypełnia kolorem kontury, ale wychodzi poza kontur
rysuje rysunek zgodny z podanym tematem
maluje kredkami, farbami, używając pędzla, patyka i innych przyborów

Rozwój intelektualny
prawidłowo wymawia głoski
nazywa przedmioty, czynności, sytuacje, potrafi je opisać przy pomocy przymiotników
wypowiada się zdaniami
potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać, co się stało, co mu dolega, dlaczego płacze, cieszy się, co zdarzyło się w przedszkolu
rozumie treść prostych i krótkich poleceń
rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji
w grupie, w domu, w przedszkolu
pyta o nieznane słowa, chce je zrozumieć
potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, podstawowych figur geometrycznych
rozróżnia barwy o odcienie barwne
zna nazwy kolorów i poprawnie stosuje je w odniesieniu do barw podstawowych
potrafi budować proste budowle według wzoru
potrafi odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną
spostrzega od 5 do około 8 różnic między podobnymi obrazkami
spostrzega podstawowe części człowieka
rozumie czytany tekst
w wyuczonym wierszu odtwarza rymy
zna i różnicuje pory roku
potrafi porównywać pod kontem różnic
potrafi porównywać pod kontem podobieństw
potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria
definiuje rzeczy, biorąc pod uwagę ich funkcje
myśli często w sposób skojarzeniowy

Źródło: „Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego
Przedszkolowo.pl logo