O NAS

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach jest publiczną placówką wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, której organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Lipianach, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przedszkole istnieje od 1950 r. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Pani Leokadia Galant (1950 – 1960). Kolejnymi były mgr Blandyna Różewska (1960 – 1985), mgr Danuta Japoł (1985 – 2005), mgr Olena Najmrodzka (2006 - 2016). Od 1.09.2016 r. funkcję dyrektora pełni mgr Renata Kostkiewicz.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, mieszkające w Lipianach i okolicznych wioskach. Pobyt dziecka w naszym przedszkolu planowany jest w oparciu o ramowy rozkład dnia, który jest wzbogacany i modyfikowany w zależności od pory roku, dyspozycji dzieci ich samopoczucia i nastroju (szczegóły można znaleźć w zakładce "Ramowy rozkład dnia").

Personel naszego przedszkola to zespół osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem oraz otwartością i życzliwością na potrzeby dzieci, dbają o to, by każde z nich czuło się u nas jak w domu. W naszym przedszkolu dzieci mają zapewnione:
* uważność kadry przedszkola skierowaną na zapewnienie
dzieciom pełnego bezpieczeństwa,
* bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
* możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci,
* wspaniałą zabawę,
* naukę zasad zgodnej zabawy,
* indywidualne podejście do potrzeb dzieci,
* udział w wielu wydarzeniach i uroczystościach,
* udział w innowacjach pedagogicznych,
* pomoc logopedyczną,
* bardzo dobrze wyposażone sale,
* nowoczesny plac zabaw,
* zdrowe, urozmaicone i pyszne posiłki przygotowywane w
przedszkolnej kuchni.
A nade wszystko ogromne serce wszystkich pracowników naszego przedszkola.

Nad wychowaniem, edukacją, opieką oraz bezpieczeństwem dzieci czuwają:

Dyrektor przedszkola:
mgr Renata Kostkiewicz

Nauczycielki:
mgr Ewa Dymkowska
mgr Małgorzata Młodojewska
mgr Jolanta Krężel
mgr Magdalena Różańska
mgr Anna Ponikowska-Dębicka
mgr Hanna Kostkiewicz
mgr Anna Demnyk
mgr Patrycja Więckowska
mgr Marta Rostenis

Pracownicy obsługi:
Mirosława Bąblewska
Izabela Wiechcińska
Marzena Malicka
Sylwia Kijas
Lidia Czarnecka
Iwona Szabatowska
Anna Jarocińska-Szut
Anna Tomczak
Lucyna Biała
Zdzisław Jaroszonek

Pracownicy administracji:
Magdalena Cieplińska
Adrianna Krzyśków
Arleta Szpakowska
Przedszkolowo.pl logo