Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH W SPRAWIE OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

W myśl art. 31 ust. 4 Prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 Prawa oświatowego niespełnienie tego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

O niespełnieniu tego obowiązku mówimy gdy dziecko 6-letnie opuszcza co najmniej 50% zajęć w miesiącu, a jego nieobecność nie jest usprawiedliwiona.

Przepisy w zakresie kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego nie zmieniły się w związku ze stanem epidemii.

Zgodnie z decyzją rządu RP przedszkola prowadzą edukację w formie stacjonarnej. Pracujemy w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i ściśle przestrzegamy procedur mających na celu zapewnienie reżimu sanitarnego.

Z poważaniem

Renata Kostkiewicz
Dyrektor Przedszkola
Komunikat 2020-11-18, 09:40 | autor: Renata Kostkiewicz
Przedszkolowo.pl logo