Advertisement

RADA RODZICÓW

UWAGA RODZICE!!!

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 29.09.2017 r. ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2017/2018, która wynosi 120 zł.

Wpłaty można dokonać w ratach:

I rata - 60 zł - do 15.11.2017 r. (w całości przeznaczona na paczki od Mikołaja)

II rata - 60 zł - do 28.04.2018 r.RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Marcin Hippmann
Z-ca przewodniczącego - Izabela Pytel
Skarbnik - Joanna Górecka
Protokolant - Małgorzata Kuczyńska

ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW:

GRUPA I - "KANGURKI"

Marzena Kowalewska
Małgorzata Michalska
Piotr Pasiński


GRYPA II - "TYGRYSKI"

Joanna Górecka
Marcin Hippmann
Izabela Pytel


GRUPA III - "PSZCZÓŁKI"

Izabela Kołodziej
Dominika Kuczer
Małgorzata Kuczyńska


GRUPA IV - "PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA"

Adriana Dzido
Marzena Kargul
Sandra Osmolak


GRUPA V - "KRÓLICZKI"

Monika Bejuk
Małgorzata Janerka
Elwira KowalczykPrzedszkolowo.pl logo