Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:

6:30 – 8:15 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Kontakty z rodzicami.

8:15 – 8:30 – Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności. Pełnienie dyżurów.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie.

9:00 – 10:00 - Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

10:00 – 10:45 – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:45 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych. Prace gospodarcze, ogrodnicze.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nakrywanie do stołu.

12:00 – 12:30 – Obiad (w grupach 3 i 4-latków obiad jest dzielony - zupa: 11:00, II danie: 12:00). Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, widelcem, nożem). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:30 – 12:40 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12:40 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13:00 – 13:45 – Praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia dodatkowe, zabawy ogólnorozwojowe. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, prace wyrównawcze indywidualne, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne. W grupach młodszych odpoczynek – w miarę potrzeb.

13:45 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:00 – 14:15 – Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.

14:15 –16:00 – Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo