Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:

6:30 – 7:30:00 - Schodzenie się dzieci w sali grupie łączonej.
7:30:00 – 8:30 - w poszczególnych oddziałach ćwiczenia poranne, zabawy dydaktyczne i zajęcia indywidualne w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci oraz organizowane przez nauczycieli, zabawy wyrównawczo-kompensacyjne stymulujące rozwój dziecka i wyrównujące ewentualne braki rozwojowe.
8:30 - 8:40 - Czynności higieniczne przed śniadaniem.
8:40 – 9:00 - Śniadanie.
9:00 – 10:00 - Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Rozwijanie umiejętności dzieci, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie, nauka wierszy, piosenek, tańców.
10:00 – 11:00 – Zabawy dowolne dzieci w sali zabaw.
11.00 – 11:45 - Spacery, wycieczki, zabawy na wolnym powietrzu, w ogrodzie.
11:45 – 12:00 - Czynności higieniczne przed obiadem.
12:00 – 12:30 - Obiad.
12:30 – 13:00 - Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. W grupie I - leżakowanie w miarę potrzeb.
13:00 13:50 - Zabawy dowolne dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne,dydaktyczne, ruchowe, zabawy wyrównawczo-kompensacyjne stymulujące rozwój dziecka i wyrównujące ewentualne braki rozwojowe.
13:50 – 14:00 - Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.
14:00 - 14:15 - Podwieczorek.
14:15 – 15:00 - Zabawy indywidualne i zespołowe w wybranych kącikach zabaw. Zabawy ortofoniczne, językowe. Wyrabianie u dzieci zainteresowania książką. Zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci. Gry stolikowe.
15:00-16:00 Łączenie grup. Zabawy dowolne dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.
Przedszkolowo.pl logo