Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – grupa dzieci młodszych (3 i 4 lata)

6:30 – 8:15 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, zabawy integrujące grupę. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Kontakty z rodzicami.
8:15 – 8:30 – Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie tych czynności.
8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie.
9:00 – 9:30 – Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
9:30 – 10:15 – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:15 – 10:30 – Przygotowanie do I dania obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
10:30 – 10:45 – I danie obiadu (zupa). Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką), samodzielne nalewanie zupy z wazy. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
10:45 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie tych czynności. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych. Prace gospodarcze, ogrodnicze.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do II dania obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
12:00 – 12:30 – II danie obiadu. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem), samodzielne nakładanie II dania. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12:30 – 12:40 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do odpoczynku – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:40 – 13:45 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
13:45 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.
14:15 –16:00 – Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.RAMOWY ROZKŁAD DNIA – grupa dzieci starszych (5 i 6 lat)

6:30 – 8:15 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę. Udział dzieci w realizacji treści religijnych. Kontakty z rodzicami.
8:15 – 8:30 – Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności. Pełnienie dyżurów.
8:30 – 9:00 – Śniadanie. Samodzielne przygotowywanie kanapek. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie.
9:00 – 10:00 - Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.
10:00 – 10:45 – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:45 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych. Prace gospodarcze, ogrodnicze.
11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nakrywanie do stołu.
12:00 – 12:30 – Obiad. Samodzielne nalewanie zupy z wazy oraz nakładanie II dania. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, widelcem, nożem). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
12:30 – 12:40 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:40 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
13:00 – 13:45 – Praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia dodatkowe, zabawy ogólnorozwojowe. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, prace wyrównawcze indywidualne, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.
13:45 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.
14:00 – 14:15 – Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.
14:15 –16:00 – Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo