STOWARZYSZENIE "Dobre Przedszkole"

Informujemy, że 2 sierpnia 2017 r. z inicjatywy nauczycielek przedszkola zostało powołane Stowarzyszenie "Dobre Przedszkole", z siedzibą w Lipinach przy ul. Bema 19 i dokonano wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, nadzorowanych przez Starostę Pyrzyckiego.

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie "Dobre Przedszkole" jest Małgorzata Młodojewska.

Członkowie:
- Renata Kostkiewicz
- Alicja Sieniuć
- Magdalena Różańska


Stowarzyszenie posiada Regulamin Stowarzyszenia "Dobre Przedszkole" (dostępny w zakładce).

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach.

Zachęcamy osoby zainteresowane nie będące członkami o przystąpienie do naszego stowarzyszenia.
Przedszkolowo.pl logo